Zasady dystrybucji

Zasady dystrybucji
Tłuszcze płynne dostarczamy w cysternach specjalistycznych, przystosowanych do transportu produktów spożywczych w stanie płynnym o temperaturze od 55 do 75 stopni Celsjusza. W związku z tym, że utrzymanie produktu w odpowiedniej temperaturze ma tu duże znaczenie, transport nie może trwać dłużej niż 36 godzin. Jednak, to nie przeszkadza w dostawach do najdalszych miejsc w Europie.

Dodatkowo w celu zapewnienia ciągłości dostaw zbudowaliśmy magazyn zbiorników (tanków), których pojemność wynosi 1000 ton.